FORSIDE
VIRKSOMHED
LÆGEKLINIK
JOBCENTER
PRIVATE
OM OS
DET SOCIAL INDEKS
KONTAKT OS
 
DSI logo

 Det Sociale Indeks

Et af de værktøjer som Social Consult arbejder med er Det Sociale Indeks. Indekset er et af Arbejdsmarkedsstyrelsens initiativer til at fremme danske arbejdspladsers sociale engagement og sætte arbejdet i system.

Det Sociale Indeks er et dialogværktøj, som kan bruges til at arbejde med det sociale engagement på jeres arbejdsplads. Det særlige ved værktøjet er, at det sætter en god ramme for en dialog om ansvar og rummelighed. De bedste løsninger findes i dialogen og i samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne.


En rummelig arbejdsplads

Det Sociale Indeks bygger på de tre principper for en sund og rummelig arbejdsplads: Forebyggelse, fastholdelse og rekruttering:

  • Forebygge at medarbejderne mister tilknytningen til arbejdsmarkedet ved at forebygge, at de bliver nedslidt eller kommer til skade.

  • Fastholde de medarbejdere, der bliver syge, har personlige kriser eller oplever store forandringer på arbejdspladsen.

  • Rekruttering af nye medarbejdere og skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alle.

Læs mere information om Det Sociale Indeks på www.detsocialeindeks.dk  

Social Consult - Kompagnistræde 22 b - 1208 København K - Tlf. 33155111