FORSIDE
VIRKSOMHED
LÆGEKLINIK
JOBCENTER
PRIVATE
OM OS
DET SOCIAL INDEKS
KONTAKT OS
 

Velkommen til Social Consult

Social Consult er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at forebygge og nedbringe sygefraværet.

De professionelle partnere bag Social Consult er en socialrådgiver og en speciallæge i almen medicin, der gennem mange års virke netop har gjort en forskel, og det vil vi gerne blive ved med!

Med socialrådgiverens specialviden og ekspertkendskab til lovgivning, coaching og socialpsykologisk indsats, kombineret med lægens helbreds- og sundhedsmæssige fagkyndighed betyder det, at Social Consult hurtigt og effektivt kan få afdækket den enkeltes situation og få igangsat den rette behandling, rådgivning og støtte.


Tidlig indsats – gør en forskel!
 
Social Consult - Kompagnistræde 22 b - 1208 København K - Tlf. 33155111