FORSIDE
VIRKSOMHED
LÆGEKLINIK
JOBCENTER
PRIVATE
OM OS
DET SOCIAL INDEKS
KONTAKT OS
 

Praksissocialrådgiver

Social Consult er en konsulentvirksomhed, der har specialiseret sig i at tilbyde ekstern socialrådgiverbistand til praktiserende læger.

Som praktiserende læge behøver du nu ikke længere at bruge masser af tid på dine patienters sociale udfordringer, ligesom du ikke længere behøver sætte dig ind i de besværlige regler og love på det beskæftigelsesmæssige og sociale område.

Social Consult aflaster dig i dit lægearbejde med patienter, der har behov for rådgivning og støtte ud over det somatiske.

Sygdom, stress, skilsmisse, afskedigelse, mobning, misbrug, ulykke eller dødsfald. Listen er lang over de kriser og hændelser, der rammer dine patienter.

Social Consult tilbyder at varetage en stor del af samarbejdet med jobcenter, kom­muner, virksomheder og andre myndig­heder i et tæt samarbejde med dig og din patient. Det kan være opfølgningsmøder i jobcentret, udarbejdelse af socialmedicinske behandlingsforslag, medvirken ved møder med skole, PPRog kommune, fraværssam­taler og rundbordssamtaler på patientens arbejdsplads m.m.

Social Consult har specialviden og ekspert­kendskab til lovgivning, coaching og yder helhedsorienteret socialpsykologisk indsats. Social Consult arbejder ud fra et helhedssyn i forhold til patienten.

Tidlig indsats– gør en forskel!

Det betyder hurtig afklaring af dine patien­ter, såvel internt i din klinik som eksternt i forhold til det offentlige system.

Ved at benytte praksissocialrådgiver frigør du ressourcer til at fokusere på dine patien­ters helbred.
 

Social Consult - Kompagnistræde 22 b - 1208 København K - Tlf. 33155111