FORSIDE
VIRKSOMHED
LÆGEKLINIK
JOBCENTER
PRIVATE
OM OS
DET SOCIAL INDEKS
KONTAKT OS
 

Social consult består af partnerne:

Socialrådgiver Susanne Hermann

Socialrådgiver fra Den Sociale Højskole i København i 1977
Efteruddannet i krisehåndtering
Uddannet voksenunderviser
Efteruddannet som handicapkonsulent

Har mange års erfaring og fagkyndighed fra ansættelser i kommunale samt amtslige forvaltninger med særlig ekspertise inden for arbejdsmarked herunder sygefravær, beskæftigelse, revalidering og fleksjob. Desuden pensionsafklaring, voksen-handicap og rehabilitering samt familiebehandling, krisehåndtering og coaching.
 

Speciallæge i almen medicin Jens Schou Larsen

Læge fra Københavns Universitet i 1975
Praktiserende læge siden 1988
Speciallæge i Almen Medicin siden 2000

Medlem af:
Den Almindelige Danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin
Praktiserende Lægers Arbejdsgiver Organisation

Netværk
Social Consult har endvidere et omfattende netværk, som gerne stilles til rådighed for vores samarbejdspartnere.

Tavshedspligt
Social Consult vægter etik og tavshedspligt meget højt. Alle konsulenter tilknyttet Social Consult har tavshedspligt

 

Social Consult - Kompagnistræde 22 b - 1208 København K - Tlf. 33155111