FORSIDE
VIRKSOMHED
LÆGEKLINIK
JOBCENTER
PRIVATE
OM OS
DET SOCIAL INDEKS
KONTAKT OS
 


Social Consult
– din personlige socialrådgiver

Social Consult er din personlige socialrådgiver, der hjælper, støtter og vejleder dig i at håndtere de udfordringer, du står over for.

Er du havnet i en situation, hvor du har brug for hjælp og støtte? Kender du ikke dine rettigheder og muligheder for støtte fra det offentlige?

Savner du en bisidder, eller har du brug for en second opinion?

Social Consult hjælper og støtter dig i samarbejdet med det offentlige om dine rettigheder og muligheder!

Hvordan kan Social Consult hjælpe?

Rådgivningen kan foregå telefonisk, via e-mail og ved personlige samtaler.

Du er velkommen til at ringe og få en uforpligtende snak.

Social Consult har tavshedspligt.

Social Consult tilbyder:

  • Råd og vejledning vedrørende reglerne om sygefravær, opfølgningssamtaler og fraværssamtaler.

  • Råd og vejledning vedrørende reglerne for fleksjob, revalidering, kontakthjælp og førtidspension.

  • Råd og vejledning vedrørende reglerne for støtte til voksne med varig funktionsnedsættelse.

  • Råd og vejledning vedrørende reglerne for støtte til børn, unge og familier med behov for støtte.

  • Hjælp til at skrive til kommune, Jobcenter og ankeinstanser m.v. – fx ansøgninger og klager.

  • En second opinion i forhold til den situation du står i.

  • Deltagelse som bisidder i møder med det offentlige.

  • Social Consult tilbyder desuden coaching og karriereafklaring.

Social Consult - Kompagnistræde 22 b - 1208 København K - Tlf. 33155111